Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

SOFTFLOW

prdcS softflow2
Softflow od wielu lat zajmuje się konstrukcją i produkcją urządzeń do kalorymetrycznego pomiaru przepływu powietrza, gazów i cieczy. Produkowane, niezawodne urządzenia zapewniają wysoką precyzję pomiarów, mogą pracować w najtrudniejszych warunkach przy relatywnie niskiej, konkurencyjnej cenie urządzeń.    
   
Przepływomierze termiczne do pomiarów przepływów sprężonego powietrza i innych gazów. Produkty Softflow de GmbH, producenta bardzo dobrej jakości kalorymetrycznych mierników do pomiarów przepływów powietrza i gazów oraz cieczy.    
   
   
Przepływomierze:    
   
SF 586b – przepływomierz do pomiarów wielkości przepływów powietrza i gazów w rurociągach o średnicach od 25mm do 10 000 mm    
   
 Zastosowanie:    
 • rejestracja przepływów sprężonego powietrza lub gazów
 • chwilowy pomiar przepływu gazów wylotowych o temperaturze do +420 st.C
 • określenie wielkości strat z nieszczelności instalacji
 • regulacja przepływu powietrza podawanego do kotłów energetycznych, komór napowietrzania w oczyszczalniach ścieków, do instalacji przewietrzania, itd.
 • kontrola wentylacji w budynkach
Dane techniczne (PDF)    
   
de grafik bilder SF-586a Gehaeusemitsonde 
   
SF 6100
– przepływomierz do pomiarów wielkości przepływów cieczy o natężeniu strumienia przepływu od 30ml/h do 30 l/h    
   
 Zastosowanie:    
 • rejestr dawki cieczy
 • pomiar zużycia cieczy
 • określenie wielkości strat z nieszczelności instalacji
 • chwilowy pomiar przepływu cieczy
 • kontrola i sygnalizacja przepływu minimalnego i przepływu maksymalnego w instalacji
Dane techniczne (PDF).    
   
 de grafik bilder SF-6100 sondemitgehaeuse6100-6500
   
SF 6500 – przepływomierz do pomiarów wielkości przepływów powietrza i gazów o natężeniu strumienia przepływu od 3l/h do 3000l/h    
   
 Zastosowanie:    
 • rejestr dawki gazu
 • pomiar zużycia gazu
 • określenie wielkości strat z nieszczelności instalacji
 • chwilowy pomiar przepływu gazu
 • kontrola i sygnalizacja przepływu minimalnego i przepływu maksymalnego w instalacji
Dane techniczne (PDF).    
   
de grafik bilder SF-6100 sondemitgehaeuse6100-6500 
   

   
   
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2019
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™