Foto Foto Foto Foto Foto Foto

SERWIS

DZIAŁ SERWISU DESCO KWIDZYN

images desco serwisWykonujemy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń i instalacji HVAC (Heating Ventilation Airconditioning Cooling) zarówno montowanych przez nas, jak i układów, których serwisowanie zlecają nam klienci.

Opracowujemy dla naszych klientów plany serwisów bieżących, a także długoterminowe plany przeglądów i wymiany części wynikające z wymagań stawianych przez producentów urządzeń.

Wiążemy się z klientami wieloletnimi umowami serwisowymi, w celu zapewnienia naszym klientom kompleksowej usługi, a przez to zwiększenia żywotności i niezawodności urządzeń, co w konsekwencji prowadzi do niebagatelnego obniżenia kosztów eksploatacji.

Gwarantujemy krótki czas reakcji i skuteczność naszych zespołów serwisowych. Dla kluczowych klientów organizujemy stałe placówki serwisowe na ich terenie.

Oferujemy szeroki zakres indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta wariantów współpracy — od doradztwa, serwisu kompleksowego polegającego na zarządzaniu utrzymaniem ruchu urządzeń z gwarantowaną dyspozycyjnością urządzeń, do jednostkowych usług — projektów, poprzez usługi zintegrowane i umowy ramowe.  
 

ftp gfx pages desco serwis

 

 CELE PROAKTYWNEGO — PLANOWEGO SERWISOWANIA

 • Zapewnienie utrzymania gotowości użytkowej zasobów klienta na poziomie zgodnym z założonym.
 • Zapewnienie efektywnej pracy zespołu serwisu poprzez odpowiednie prognozowanie i planowanie prac do wykonania oraz właściwą koordynację prac serwisowych ze służbami produkcyjnymi Klienta, tak aby do minimum ograniczyć wpływ na procesy produkcyjne .
 • Redukcja lub eliminacja większych napraw i kosztownych wymian urządzeń w trybie usuwania awarii, poprzez wczesne wykrywanie zmian stanu i prace zapobiegawcze. Z powyższego wynika także redukcja kosztów przestojów produkcyjnych związanych z niespodziewanymi awariami.
 • Efektywne kontrolowanie kosztów utrzymania ruchu poprzez systematyczną analizę obecnych i prognozowanych kosztów oraz wydajności pracy na bazie raportów powykonawczych
 • Prowadzimy odzysk i utylizację freonów nieprzyjaznych dla warstwy ozonowej oraz zużytych materiałów eksploatacyjnych z instalacji HVAC.

Nasza oferta serwisu HVAC to:

 • Regularna proaktywna opieka
 • Szybkość serwisu
 • Krótki czas napraw i reakcji
 • Archiwizacja działań Serwisu
 • Zmniejszenie kosztów klienta wynikających z napraw i konserwacji
 • Pełna sprawność instalacji HVAC

POSIADAMY AUTORYZACJE:

LENNOX, TRANE, KELVIN, RITTAL, SAMSUNG  
 

PRZYKŁADOWY ZAKRES PRAC BĘDĄCY PRZEDMIOTEM SERWISU:

 • Okresowe przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych wynikające z przepisów obowiązujących oraz zaleceń producentów w tym zakresie, w tym uzupełnianie danych inwentaryzacyjnych
 • Wymiana i unieszkodliwienie filtrów stosowanych w urządzeniach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • Kontrola pracy instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach z częstotliwością zapewniającą dotrzymanie parametrów znamionowych urządzenia
 • Wykonanie bieżących konserwacji, napraw, regulacji i nastaw parametrów pracy oraz uruchomienie urządzenia po przeglądzie lub naprawie
 • Założenie (tam gdzie nie istnieje) i prowadzenie kart kontrolnych (oprogramowanie CMMS) urządzeń (data kolejnego przeglądu, zakres wykonanych napraw, stan substancji kontrolowanych)
 • Czynności związane z urządzeniami i naprawami urządzeń zawierających substancje kontrolowane
 • Usuwanie ewentualnych awarii urządzeń
 • Przekazanie służbom utrzymania ruchu klienta zaleceń eksploatacyjnych wynikających z przeprowadzonych czynności kontrolno - konserwacyjno-remontowych
 • Dokonywanie analizy przyczyn występujących najczęściej awarii, usterek i przedstawienie programu naprawczego
 • Wnioskowanie nowych rozwiązań w celu poprawienia efektywności działania i obniżenia kosztów eksploatacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • Przedstawianie propozycji modernizacji parku urządzeń celem zapewnienia wyższej sprawności
 • Przejmowanie do obsługi serwisowej nowo zainstalowanych i modernizowanych urządzeń
 • Zarządzanie magazynem części zamiennych (w tym filtrów), który może być zorganizowany przez „Desco”. Utrzymywanie stałych zapasów materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i podzespołów w celu sprawnego usuwania awarii i usterek urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz utrzymywania ich w sprawności technicznej wg potrzeb. Ponadto naprawy uszkodzonych podzespołów w sytuacjach uzasadnionych ekonomicznie w porozumieniu z klientem. W niektórych zakresach utrzymywanie pewnego zapasu części strategicznych
 • Doradztwo techniczne przy planowanych zakupach inwestycyjnych.

Posiadamy trzy stałe punkty serwisowe na terenie północnej Polski:

 • Kwidzyn - mieszczący się na terenie naszego przedsiębiorstwa oraz na ternie IP
 • Olsztyn – od 1999r mieszczący się na terenie zakładów Michelin S.A.
 • Ostrołęka – mieszczący się na terenie zakładów papierniczych STORA ENSO
 

WYSOKI POZIOM USŁUG SPRAWIŁ, IŻ ZAUFAŁO NAM WIELE FIRM

S P R A W D Ź   N A S !

 

AKTUALNOŚCI

 • 01/02/2021

  OFERTA PRACY

  AUTOMATYK                    PPU "DESCO" zatrudni automatyka na umowę o pracę — pełen etat.
 • 01/02/2021

  OFERTA PRACY

  PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNY Miejsce pracy: Rakowiec k. Kwidzyna. Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie za pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów techniczno-handlowych z...
 • 22/03/2013

  COOKIES

  Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™