Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

UNITED ELECTRIC CONTROLS

prdcS ue

United Electric Controls jest firmą działającą nieprzerwanie od 1931 r. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Watertown /USA. Firma jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i zastosowaniu technologii sygnalizacji progowej. Monitorując ciśnienie i temperaturę, urządzenia UEC chronią ludzi oraz środowisko naturalne, zabezpieczając także cenne wyposażenie. Uruchamiając w odpowiednim momencie sygnał alarmu wyłącza ciąg produkcyjny, proces lub urządzenie zgodnie z wymaganiami klienta.

Wybrane zastosowania:

Chemia  (PDF 3MB)

Energetyka  (PDF 1,5MB)

ftp gfx pages aaElectronic%20banners%20007

PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™