Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

ftp gfx producenci norres kategorie przetwarzanie surowcow przetwarzanie surowcow    
Poniżej prezentujemy zestawienie wyników pierwszego wyboru najwłaściwszych węży do napełniania i opróżniania instalacji silosowych, przesiewarek oraz samochodów cystern, oferowanych w ramach naszego asortymentu węży technicznych. W zależności od wariantu produktu, węże poliuretanowe naszej produkcji są antystatyczne (AS) oraz elektrycznie przewodzące (EC) i spełniają wymogi unijnej dyrektywy ATEX oraz niemieckich norm technicznych stosowanych w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727, dzięki czemu mogą one być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem (EX). Dalsze ważne informacje dot. węży stosowanych w procesach przetwarzania surowców znajdą Państwo w dalszej części, poniżej. ftp gfx producenci norres kategorie przetwarzanie surowcow przetwarzanie surowcow    
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2022
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™