Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

Tam gdzie powstaje poprzez ochłodzenie sprężonego powietrza duża ilość kondensatu wodno-olejowego najlepszym rozwiązaniem w celu jego eliminacji jest zastosowanie separatora cyklonowego. Separatory Parker efektywnie usuwają ciekły kondensat w postaci kropelek i aerozolu ze sprężonego powietrza w szerokim zakresie od 25% do 125% ich wydajności znamionowej, przy zachowaniu bardzo wysokiej sprawność na poziomie 92–99%, co szczególnie jest ważne w przypadku stosowania, jako źródła sprężonego powietrza sprężarek z płynną regulacją wydajności. Innowacyjne cechy konstrukcyjne separatorów o wielkościach przepływu od 30 do 33.000 m3/godz. Optymalizując rozkład strumienia powietrza minimalizują robocze spadki ciśnienia. Dalsze obniżenie kosztów eksploatacyjnych jest możliwe dzięki zastosowania bezstratnych drenów sterowanych elektronicznie poziomem kondensatu.    
   
Katalogi PDF dla produktów:
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™