Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza - budowa klasyczna
Suche sprężone powietrze o ciśnieniowym punkcie rosy -25°C, -40°C, -70°C może być uzyskane w osuszaczach adsorpcyjnych. Osuszacze o konstrukcji klasycznej są zbudowane z dwóch zbiorników pracujących na przemian. Podczas gdy przez jeden zbiornik przepływa sprężone powietrze, które jest osuszane dzięki znajdującemu się w nim specjalnemu złożu adsorpcyjnemu, w drugim zbiorniku złoże jest regenerowane, tak, aby po przełączeniu zbiorników mogło natychmiast podjąć pracę. Rozróżniamy dwie technologie adsorpcyjnego osuszania sprężonego powietrza w zależności od sposobu regeneracji złoża: PSA - na zimno, TSA – na gorąco. Osuszacze Parker regenerowane  na zimno dzięki prostej budowie w niezawodny sposób gwarantują uzyskanie suchego powietrza. Zastosowanie sita molekularnego, jako środka adsorpcyjnego i niewielka - jak dla osuszaczy PSA tylko 14, 5% ilość powietrza potrzebna na jego regenerację,zapewniają niskie koszty eksploatacyjne tego urządzenia. Typoszereg standardowych osuszaczy PSA o budowie klasycznej obejmuje urządzenia przeznaczone dla strumieni powietrza od 8 do 6.100 m3/godz. (dla 7 bar g). Jednakże są również dostępne urządzenia na ciśnienia robocze 25, 40, 100, 250 i 350 bar. W celu uzyskana powietrza bezolejowego (resztkowa zawartość oleju 0,003 mg/m3 ) suszacz może zostać wyposażony w trzeci zbiornik zawierający węgiel aktywowany. Nowa generacja osuszaczy TSA regenerowanych na gorąco metodą próżniową jest wynikiem wielu lat doświadczeń i ciągłych ulepszeń bazujących na wysokim technicznym know-how Parkera. Nowy gorąco regenerowany osuszacz Parker jest chyba dzisiaj najbardziej energooszczędnym urządzeniem dostępnym na rynku. Dwuskładnikowy adsorbent o bardzo wysokiej efektywności, aktywne grzanie w podciśnieniu, intensywne chłodzenie, nowoczesny sterownik z dotykowym kolorowym ekranem LCD oraz co najważniejsze, brak strat sprężonego podczas regeneracji powietrza zapewniają bardzo stabilny punkt rosy przy rzeczywistych najniższych kosztach energetycznych. Dodatkowo zastosowanie systemu sterowania zwrotnego od punktu rosy pozwala zminimalizować koszty eksploatacji proporcjonalnie do zmniejszonego obciążenia urządzenia. Urządzenia o wydajnościach od 420 do 14.500 m3/godz. wykonywane są w dwóch wersjach: na maksymalne ciśnienia robocze 10 lub 16 bar. Szereg dodatkowych - opcjii szczególnie możliwość wykorzystania pary, gorącej wody lub gorącego oleju zamiast grzałki elektrycznej - dają użytkownikowi dodatkowy zysk finansowy.    
   

Osuszacze adsorpcyjne z regeneracją na zimnoftp gfx producenci zander img osuszacz ECODRY ECODRY

   
   

Osuszacze Adsorpcyjne PNEUDRI        
   

   

Osuszacze adsorpcyjne z regenerają prózniową seria WVMftp gfx producenci zander img osuszacz WVM

   
   
   
Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza - budowa modułowa    
   
Osuszacze modułowe Parker regenerowane zarówno na zimno jak i na gorąco pracując w wielu tysiącach fabryk na całym świecie udowodniły, że ich stosowanie przynosi znaczne korzyści ekonomiczne. Unikalna zwarta konstrukcja oraz zastosowanie aluminium spowodowało, że osuszacze modułowe są o co najmniej 60% mniejsze i lżejsze od swoich odpowiedników o konstrukcji klasycznej. Pojedyncze moduły mają wydajność od 6 do 2.340 m3/ godz., jednakże dzięki możliwości łączenia ich równolegle wydajności te można zwielokrotnić. Osuszacze o budowie modułowej ze względu na łatwą rozbudowę są szczególnie chętnie stosowane w przypadkach przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na osuszone powietrze. Zwarta budowa i niewielki ciężar umożliwiają posadowienie urządzenia praktycznie w każdym pomieszczeniu lub na lekkich podestach. Za cenę jednego dodatkowego modułu (stand by) uzyskujemy 100% gwarancję dostawy osuszonego powietrza. A w przypadku dużej sezonowości w zapotrzebowania na osuszone powietrze jest możliwość odłączenia niektórych modułów podczas zmniejszonego obciążenia.
ftp gfx producenci hiross img osuszacze adsorpcyjne sprezonego powietrza-budowa modulowa
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™