Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

Osuszacze tandemowe Parker łączą w sobie dwie dobrze znane klasyczne techniki osuszania, chłodniczą i adsorpcyjną. Sprężone powietrze w osuszaczu tandemowym jest schładzane do temperatury +5°C w zmodyfikowanym obiegu chłodniczym, a następnie pozbawione już większości wody trafia do kompaktowego osuszacza adsorpcyjnego, wykorzystującego w procesie regeneracji zarówno metodę PSA jak i TSA. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie standardowego dla tego osuszacza punktu rosy -40°C przy bardzo niskim zużyciu energii w porównaniu do tradycyjnych osuszaczy adsorpcyjnych. Technologia tandem pozwala dodatkowo, poprzez prostą zmianę wartości na panelu sterowniczym osuszacza, uzyskanie innego punktu rosy z szerokiego zakresu od +5°C do -70°C, niż standardowe -40°C.    
   
Katalogi PDF dla produktów: ftp gfx producenci hiross kategorie technologia tandemowa technologia tandemowa    
   
Antares ATT
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™