Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

Aktualne przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego zabraniają usuwania olejowego kondensatu z instalacji sprężonego powietrza bezpośrednio do studzienki kanalizacyjnej. Może to być zrobione dopiero po tym, jak znajdujący się w nim olej zostanie zredukowany do poziomu odpowiadającego obowiązującym normom prawnym. Prostym, ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem jest zastosowanie separatorów oleju z wody Parker. Separacja oleju z kondensatu następuje w wyniku wykorzystania działania grawitacji, filtracji mechanicznej i zjawiska absorpcji. Odseparowany olej jest zbierany w kanistrze, natomiast pozostała woda może już być bezpiecznie odprowadzona do studzienki kanalizacyjnej. Prawidłowa gospodarka kondensatem w zakładzie produkcyjnym poprzez zastosowanie separatorów oleju Parker może ułatwić spełnienie wymagań normy ISO 14000.    
   
Katalogi PDF dla produktów: ftp gfx producenci hiross kategorie separator oleju Separatory oleju z wody ES
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™