Foto Foto Foto Foto Foto Foto

PRODUKTY

Azot ze względu na swoją neutralność jest stosowany w celu usunięcia tlenu z produktu lub procesu technologicznego. Generatory azotu Parker wytwarzają azot w postaci gazowej ze sprężonego powietrza i stanowią ekonomiczną, niezawodną i bezpieczną alternatywę dla tradycyjnie dostarczanego azotu w butlach lub w postaci ciekłej. Azot z generatorów jest dostarczany według potrzeb, w sposób ciągły, o resztkowej zawartości tlenu wybranej z zakresu od 5% do 10 ppm, którą wbudowany analizator tlenu pozwala kontrolować na bieżąco. Generatory azotu typu PSA wykorzystują węglowe sito molekularne CNS, które ze sprężonego powietrza adsorbuje tlen pozostawiając azot. Natomiast generatory membranowe są zbudowane w oparciu o moduły membranowe, przez które dzięki ich własnościom przepuszczalnym tlen wydostaje się na zewnątrz. Zakres oferowanych urządzeń obejmuje wydajności od 0,5 m3/ godz. (przy 10 ppm) lub 9,4 m3/godz.(przy 5%) do 9,8 m3/ godz. (przy 10 ppm) lub 148 m3/ godz.(przy 5%). Zwarta budowa generatorów połączona z modułową koncepcją ich instalacji umożliwia łatwą rozbudowę zwielokrotniającą podane wydajności, bardzo prosty montaż, elastyczną eksploatację, przy jednocześnie niewielkiej zajmowanej powierzchni. Zastosowanie unikalnych opatentowanych rozwiązań  minimalizujących zużycie sprężonego powietrza i energii elektrycznej, a w konsekwencji powodujących znacznie niższe koszty uzyskania azotu sprawia, że typowy czas zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych wynosi 12-24 miesiące w porównaniu do kosztów azotu uzyskiwanego w tradycyjny sposób. Moduły membranowe są oferowane również, jako samodzielny produkt integratorom systemów azotowych, którzy dostarczają klientom końcowym „szyty na miarę” generator azotu dokładnie odpowiadający ich wymaganiom. Ze względu na to, że moduły membranowe Parker są przeznaczone dla dużych strumieni gazu przy jednocześnie relatywnie małych wymiarach, mają bardzo korzystny współczynnik uzyskania azotu ze sprężonego powietrza, nie wymagają podgrzewania sprężonego powietrza o podwyższonym ciśnieniu, nie tracą wydajności z upływem czasu, a żywotność ich wynosi powyżej 10 lat to, w porównaniu do urządzeń wykorzystujących membrany innych producentów, nie tylko koszty inwestycyjne, ale przede wszystkim koszty uzyskania azotu są niższe.    
   
Katalogi PDF dla produktów: ftp gfx producenci hiross kategorie generatory gazow generatory gazow    
   
PRAWA AUTORSKIE
© DESCO 1988 - 2021
Powered by GnS™
AlphaAdmin Dev. by GnS™